Nechajte IT bezpečnosť na nás

Zbavte se starostí s plánovaním, monitoringom a zháňaním ľudí.


Novinka:

Ponúkame Vám službu: Balíky paušálov GDPR.Ako vám môžeme pomôcť?

Riadenie rizík
Bezpečnostná politika
Bezpečnosť ľudských zdrojov
Riadenie prístupu a bezpečné správanie užív. Nástroje pre overovanie identity užívateľov
Nástroje pre riadenie prístupových oprávnení Nástroje pre zaznamenávanie činností kritickej infraštruktúry, ich užívateľov a administrátorov.

Máme hlboké znalosti a rozsiahle skúsenosti s implementáciou systémov

  • DMS (document management systém),
  • DLP (data loss prevention).
  • SIEM (security information and event management)

Systémy centrálnej správy identít, rolí a prístupov: 

  • IdM (Identity Management),
  • AM (Access Management),
  • RM (Role Management),

Naše služby

Kybernetická bezpečnosť

zabezpečenie NTB, serverov. firewaly NGFW, logovanie.          viac...

Audit kybernetickej bezpečnosti

podľa Zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a príslušných vyhlášok.                       viac...

Kybernetický zákon – obce a mestá

Pomôžeme vám so zabezpečením opatrení priamo pre vašu obec alebo mesto podľa zákona + Manažér KB.  www.kybersoc.sk 

Implementácia požiadaviek medzinárodných štandardov

v oblasti kybernetickej bezpečnosti podľa radu IEC/ISA 62443 pre priemyselné prostredia.


GDPR - balíky služieb

Neponúkame „správne dokumenty, vzory“, ale službu, ktorá Vám zabezpečí potrebnú všeobecnú, právnu a IT povinnosť. www.vybergdpr.eu

GDPR - dokumentácia

vypracovanie dokumentácie podľa GDPR a zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.              viac...

Audit GDPR

Prevedieme vás auditom alebo     reauditom. Audit už zavedených GDPR zmien a opatrení.           viac...


Implementácia systému riadenia informačnej bezpečnosti ISMS

podľa radu medzinárodných noriem ISO/IEC 27000.


Školenia a prednášky

Našim klientom pripravujeme školenia na mieru podľa ich individuálnych potrieb a v závislosti od ich povahy a veľkosti.

Outsourcing bezpečnostných špecialistov

Zodpovedná osoba (GDPR) alebo Manažér Kybernetickej Bezpečnosti podľa ZoKB ( aj mestá a obce ).

Dohľadové centrum bezpečnosti

Aktívny monitoring bezpečnostných incidentov  - cloud SIEM 24x7.

Riešenia na splnenie - GDPR, ZoKB

Ponúkame technické riešenia na splnenie bezpečnostných požiadaviek kybernetického zákona a GDPR.

Zistite, ako na tom je vaše firma s IT bezpečnosťou?.
Vyžiadajte si nezáväznú ponuku.

Kontaktujte nás