Data Loss Prevention

O DLP

Prakticky každá spoločnosť drží citlivé dáta, teda informácie, ktoré sú dôverné a ich únik ku konkurencii či na verejnosť ohrozuje činnosť spoločnosti. Ide napríklad o zmluvy, pripravovanej ponuky, zoznamy zákazníkov, osobné údaje klientov, zákonom chránené informácie a pod.

Data Loss Prevention (DLP) systémy sú určené pre kontrolu a obmedzenie toho, ako je s dátami nakladá. V rámci týchto systémov sa nadefinujú pravidlá pre citlivé dáta (napr. Vybraná zložka je tajná) a na ne sa uplatní osobitné obmedzenia (nie každý, kto má právo dáta vidieť, ich môže aj tlačiť či poslať ďalej). Vybraných pravidiel a podmienok pre nájdenie citlivých dát existuje celý rad. Niektoré systémy vedia pracovať aj priamo s obsahom dokumentov. Teda porovnávajú mieru zhody utajovaných dokumentov s kontrolovaným dokumentom.

Prínosy Data Loss Prevention

Zamedzenie únikov citlivých dát
Monitoring tokov citlivých dát
 Možnosť sledovania aj aktívneho zásahu (napr. Blokácia, šifrovanie, ...) Edukácia užívateľov, ako s citlivými dátami nakladať
Prevencia proti úniku dát - zamestnanci vedia, že sú sledovaní.

Produkty a riešenia v oblasti DLP

V oblasti dáta loss prevention ponúkame našim zákazníkom špičkové produkty a riešenia:
Safetica
Symantec
Novell
Websense


Opýtajte sa