IDENTITY MANAGEMENT

Správa životného cyklu používateľov, manažment prístupu k informačným systémom, zvýšenie bezpečnosti a zefektívnenie niektorých zásadných procesov v spoločnostiach.

Prečo nasadzovať IdM?


Identity Management efektívne riadi a prideľuje oprávnenia. Ľudia tým pádom môžu od samotného začiatku robiť to, čo majú a nečakajú na pridelenie oprávnění.

Identity Management umožňuje centrálne prehľad nad udelenými povoleniami, zvyšuje bezpečnosť a poskytuje ľahko dostupné podklady pre audit.

Hlavné prínosy

Automatizácia, úspora času
Jednotnosť užívateľských práv a rolí Minimalizácia rizík
Splnenie legislatívnych či normatívnych požiadaviek (Kybernetický zákon a pod.)
Veľmi rýchla auditovateľnosť
Zlepšenie prístupov a služieb
Výrazné zníženie nákladov.

Prečo potrebujem IdM? Všetko mám v Active Directory?

Active Directory nepodporuje schvaľovacie procesy, nemožno v ňom používať časovo obmedzené role (napríklad pri využívaní externistov, alebo projektových pozícií ...), neumožňuje využívať používateľskú samoobsluhu (požiadať jednoducho o ďalšie práva, vidieť aké mám práva), Active Directory nevie automatizovať akcie ani napojenie na personálny systém. Často sa tiež stáva, že v Active Directory klient v skutočnosti nemá (a nemôže mať) všetky aplikácie.

Produkty pre efektívne IdM

Každému nepadnú rovnaké šaty a rovnako tak je to aj s riešením identity managementu.
Preto máme vo svojom portfóliu celú radu produktov a riešení pre Identity Management a radi vám pomôžeme s výberom.

Evolveum midPoint
CA Identity Manager
Oracle Identity Management
NetIQ Identity Manager
Microsoft Identity Manager
SkyIdentity
SailPoint Identity and Access Management

Prečo Identity Management od nás?

Sme flexibilná spoločnosť, ktorá kladie dôraz na praktické, bezpečné a efektívne riešenie.

Máme praktické skúsenosti s nasadzovaním rôznych IdM produktov od technologických lídrov (Oracle, CA Technologies, NetIQ, Microsoft) až po open source (Evolveum).

Na rozdiel od konkurentov sme schopní na základe vašich konkrétnych potrieb odporučiť správny produkt a navrhnúť riešenie skutočne na mieru.

Máme veľa skúseností z nasadzovaním IdM nástrojov vo veľkých spoločnostiach aj menších firmách.

So svojimi zákazníkmi vždy budujeme dlhodobé partnerstvo, o ktorom svedčia aj naše referencie.

Opýtajte sa