IT služby


                     

                          > Naše dlhoročné pôsobenie v oblasti Informačných technológií nám často ukazuje, akú dôležitú úlohu vo firme zastáva vyvážená IT infraštruktúra

Pri návrhu nášho riešenia sa pozeráme nielen na vaše potreby, ale tiež na vašu schopnosť rásť a zlepšovať sa. Zo skúsenosti vieme, že IT zariadenia a IT systémy sú naozaj dôležitými nástrojmi na dosahovanie Vašich cieľov.

Služby na koncových zariadeniach

Zabezpečíme kompletnú správu, všetkých vašich koncových zariadení tak, aby fungovali správne a bezchybne ( starostlivosťou o hardvér – o jeho správnu funkčnosť, operačný systém a aplikačnú úroveň,  končí na úrovni bezpečnosti koncového zariadenia. A to z pohľadu straty a rozbitia zariadenia, alebo z pohľadu straty a zašifrovania dát ).

Služby nad serverovými systémami

O serverových systémoch sa hovorí, že sú srdcom každej spoločnosti a preto je potrebné sa o neho pravidelne starať ( monitoringom predchádzame nežiadúcim stavom, ktoré môžu mať za následok dočasnú nedostupnosť serverového prostredia ).

Služby nad sieťovými systémami

Starostlivosť o počítačovú sieť považujeme za kľúčový moment informačných technológií a to už či na jej fyzickej alebo logickej vrstve (  Pomocou nami používaných nástrojov a systémov vieme pomerne rýchlo a presne určiť, čo sa v sieti deje, identifikovať slabé miesta ale aj riziká jednotlivých užívateľov ) .

Zistite, ako na tom je vaše firma s IT bezpečnosťou?.
Vyžiadajte si nezáväznú ponuku.

Kontaktujte nás