SIEM

SIEM (Security Information and Event Management) je management bezpečnostných informácií a udalostí.

SIEM nástroje ponúka automatické monitorovanie bezpečnostného prostredia podnikovej siete v reálnom čase, identifikáciu a nápravu bezpečnostných incidentov a dokumentovanie zhody s predpismi. Zhromažďujú a korelujú bezpečnostné aj ďalšie informácie v rámci celej sieťovej infraštruktúry organizácie, vrátane údajov z produktov pre správu identít a prístupov či ďalších systémov, zariadení a aplikácií. Pomáhajú vyhodnotiť zhromaždené údaje, identifikujú problémy s bezpečnosťou a overujú ich zhodu s predpismi. Riešenia sledujú tiež činnosti pri náprave, pričom zlaďujú procesy predtým náchylné k chybám a vytvára dôslednejší a bezpečnejší plány správy. Pri použití riešení SIEM spolu so systémami IdM a AM majú zákazníci k dispozícii ucelené riešenia správy identít a bezpečnosti.

Prínosy SIEM

Analýza dát - Vykonáva analýzu dát generovaných pri prevádzke podnikových systémov, ktorá umožňuje rýchle rozpoznanie nových hrozieb, útokov a porušenie bezpečnostných pravidiel.
Automatický monitoring - Pre zaistenie najvyššej úrovne zabezpečenia sieťovej infraštruktúry nestačí len manuálne sledovanie. Preto nástroj SIEM vykonáva automatickú kontrolu siete v reálnom čase, ktorá umožňuje rýchlu a efektívnu reakciu na anomálie a hrozby.
Náprava pri narušení - Ak sa vyskytne narušenie bezpečnosti alebo porušenie definovanej bezpečnostnej stratégie, integrovaný pracovný postup metód nápravy umožňuje správcom IT okamžite reagovať na základe vopred určených úloh, regulačných požiadaviek a obchodnej stratégie.
Integrácia s riadením identít - Integrácia riešenia SIEM s produkty pre správu identít a prístupov zabezpečuje úplné a automatizované bezpečnostné riešenia zhody s predpismi.

Opýtajte sa